söndag 8 maj 2016

Att vara på väg


Jag har varit på resa i annat land och tänkt på vandrarna.
Trots att jag rest, besökt andra trakter,
vandrat ändlösa promenader i främmande urbant landskap,
har jag varit bofast.
Jag har återkommit varje dag till en punkt som tillfälligtvis hetat "hemma".
Jag vet att det är en skillnad.
Mot andra vandringar där gåendet aldrig tar slut
utan fortsätter oavbrutet.
Och där det omkringvarande utgjort skillnaden
medan gåendet varit det konstanta.
Själv har jag gått gata upp och ned i Berlin,
och varje steg har förändrat sikten
medan återvändandet "hemåt"
blivit en fast punkt att vila i.
Vandrarna vilar i sitt gående
och upplever skillnad i de tillfälliga stoppen
där också en social värld breder ut sig.
De säger att det på många vis är svårare att stannat till
än att vara på väg.