måndag 29 februari 2016

Samtidigt i Göteborg

Under denna vandring kommer jag att vara i regelbunden dialog med vandrarna som varje dag går ett steg närmare mig, i Göteborg. Egentligen har vandringen redan börjat. Alla minutiösa förberedelser, de utprovade detaljerna, repetitionerna av handgrepp och alla dessa möten med människor som hjälper på vägen. Jag hör redan berättelser från Helena och Carlo om människor de råkat möta som plötsligt bidrar med hjälp: en praktisk lösning, en donation, en länge eftersökt pryl, gästfrihet eller goda råd. Det där som ofta uppstår när vi lämnar över oss åt situationen och ger utrymme för saker att uppstå. Jag funderar över hur lite jag lever i det numera i vardagen i Sverige och undrar om det är möjligt att alls vara verksam konstnärligt utan en viss mån av vandringslogik? Jag bestämmer mig för att också jag ska göra en form av vandring, och pröva mitt eget förhållningssätt i min vardag, under denna tid. Minimala vandringar i skuggan av Den Stora Vandringen.